กิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภา อบต.ละแอ ประจำปีงบประมาณ 2563รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภา อบต.ละแอ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 15 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจหลักธรรม สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสอดคล้องและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563    อ่าน 265 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**