แบบคำร้อง / คำขอต่าง ๆ ของ อบต.ละแอ
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 แบบคำขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ส.ค. 2564
2 แบบคำขอหนังสือรับรองที่ดินและอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ส.ค. 2564
3 แบบคำขอขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ส.ค. 2564
4 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2563
5 แบบคำขอลทะเบียนรับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2563
6 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1