จัดซื้อจัดจ้าง
     
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.ละแอ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2565